Ungarn - Smalsporsbaner - Schmalspurbahnen - Kecskemét KK - Törökfái - Kiskörös KK
     MAV smalsporsbane 760 mm plan 148


Personvognsstammer i Kecskemet KK 21.09.2008

Transportřr i Kecskemet KK 21.09.2008

 


Stationsbygningen Kecskemet KK 21.09.2008

Depotet Kecskemet KK 21.09.2008

MK 48 2022 rangerer i Kecskemet KK 21.09.2008

Sporarealet fra indkřrselssiden Kecskemet KK 21.09.2008

MK 48 2013 indkřrsel til Kecskemet KK 21.09.2008

Indlćsning af cykel i tog til Kiskunmajsa. Kecskemet KK 21.09.2008

Sporarealet med MK 48 2013 og tog til Kiskunmajsa klar til afgang fra Kicskemet 21.09.2008
 

MK 48 2030 fra Kiskörös ankomst til Törökfái 21.09.2008

MK 48 2022 til Kiskunmajsa krydser i Törökfái med MK 48 2030 fra Kiskörös 21.09.2008
 

MK 48 2013 til Kiskörös ankommer til Törökfái 21.09.2008

MK 48 2013 til Kiskörös holder i Törökfái 21.09.2008

MK 48 2013 krydser normalsporet fřr Kiskörös 21.09.2008

MK 48 2013 krydser normalsporet fřr Kiskörös 21.09.2008

MK 48 2013 ankommet til Kiskörös KK 21.09.2008

MK 48 2013 ankommet til Kiskörös KK 21.09.2008
 

MK 48 2013 ankommet til Kiskörös KK 21.09.2008

MK 482013 lřber om i Kiskörös 21.09.2008

MK 482013 lřber om i Kiskörös 21.09.2008

MK 48 2013 efter omlřb i Kiskörös 21.09.2008

MK 48 2013 klar til afgang fra Kiskörös KK til Kecskemet KK 21.09.2008

MK 48 2013 klar til afgang fra Kiskörös KK til Kecskemet KK 21.09.2008
 

MK 48 2013 krydser normalsporet kort efter Kiskörös 21.09.2008

MK 48 2013 krydser normalsporet kort efter Kiskörös 21.09.2008

Pĺ vej til Kecskemet i BDa-w 615. 21.09.2008

MK 48 2013 ankommet til Kecskemet KK med tog fra Kiskörös 21.09.2008