Ungarn - Smalsporsbaner - Schmalspurbahnen - Herminatanya
     MAV smalsporsbane 760 mm
     Mellemstationen for strækningen plan 118 Nyiregyhaza NyK - Balsai Tisza-part
     samt for strækningen plan 119 Nyiregyhaza NyK - Dombrad 
    


Tog 31622 venter for stop til Herminatanya 23.09.2008
 

MK 48 2024 + 2012 tog 31625 klar til afgang fra Herminatanya 23.09.2008

MK 48 2023 tog 31622 ankommet til Herminatanya 23.09.2008

MK 48 2023 tog 31622 til Balsa i Herminatanya 23.09.2008

MK 48 2016 tog 31654 til Dombrad i Herminatanya 23.09.2008

MK 48 2016 31633 rangerer i Herminatanya 23.09.2008

MK 48 2023 tog 31623 fra Balsa indkørsel til Herminatanya 23.09.2008
 

MK 48 2023 tog 31623 rangerer i Herminatanya 23.09.2008

Krydsning tog 31623 og tog 31624 i Herminatanya 23.09.2008

MK 48 2012 tog 31621 og MK 48 2016 tog 31653 i Herminatanya 23.09.2008

MK 48 2016 + 2012 tog 31621 i Herminatanya 23.09.2008

MK 48 2023+2024 tog 31626 ankommet til Herminatanya 23.09.2008
 

MK 48 2023+2024 tog 31626 krydser med tog 31621 i Herminatanya 24.09.2008

MK 48 2023 rangerer i Herminatanya 24.09.2008

Tog 31623 og tog 31624 krydser i Herminatanya 23.09.2008