Tyskland - DDR - Diesellokomotiver - V 200
 


V 200 252