Slovakiet - Smalsporsbaner - Schmalspurbahnen - Strba - Strbske Pleso - Poprad-Tatry - Stary Smokovec - Tatranska Lomnica

 


Stationen i Stary Smokovec 19.07.1979

Stary Smokovec forgreningsstationen for smalsporsbanen til Poprad-Tatry, Tatranska Lomnica og Strbske Pleso (Straba)
19.07.1979
 

Tog til Poprad-Tatry i Stary Smokovec 19.07.1979

Smalsporsstationen i Tatranska Lomnica 19.07.1979
 

Poprad-Tatry om formiddagen 08.02.2005. Bemærk smalsporsbanen på "1.sal"

To togsæt type 425 perronen på "1.sal" i Poprad-Tatry 07.02.2005

Indkørende togsæt type 425 til Velky Slavkov 07.02.2005

Indkørsel 425.952-9 fra Poprad-Tatry til Velky Slavkov 07.02.2005

425.952-9 ved perron i Velky Slavkov 07.02.2005

Skift i Stary Smokovec til tog mod Tatranska Lomnica 07.02.2005

Forgreningsstationen Stary Smokovec. Smalsporstogsæt type 425. 06.02.2005

Indkørende tog fra Tatranska Lomnica nærmest tog mod Poprad. Stary Smokovec 06.02.2005
 

Indkørsel til Tatranska Lomnica 07.02.2005

Smalsporsstationen i Tatranska Lomnica 07.02.2005

Tandstangtogsæt nr. 1 på strækningen til Strbske  Pleso
Straba 19.07.1979

Tandstangtogsæt nr. 1 indk. til stationen i Straba 19.07.1979

Togsæt 905.953-6 klar til afgang til Strbske  Pleso
Straba 08.02.2005
 

Togsæt 405.953-1 klar til afgang til Strbske  Pleso
Straba 08.02.2005

Smalspor med tandstang togsæt 405.953 indk. til Straba 08.02.2005

405.953 ved indkørslen til Strbske  Pleso 08.02.2005

Togsæt 405.953 efter ank. til Strbske Pleso 08.02.2005