Polen - Smalsporsbaner - Kleinbahn - Schmalspurbahnen- Narrow-gauge
Plan 550a: Kasczmiska - Opole - Rosalin

  

PKP køreplan plan 376 - 3. VI. 1973 - 25. V. 1974
 


Stationen i Karczmiska 07.04.1977

Lxd2 med tog 2333 i Karczmiska 07.04.1977
 

Lxd2 med tog 2333 i Karczmiska 07.04.1977

Lxd2 med tog 2333 i Karczmiska 07.04.1977

Lxd2 med tog 2333 i Karczmiska 07.04.1977

Lxd2 med tog 2333 afgår fra Karczmiska 07.04.1977

Litrering på Px29 1705 i Karczmiska 07.04.1977

Px29 1705 i Karczmiska 07.04.1977

Px29 1705 i Karczmiska 07.04.1977

Px29 1705 i Karczmiska 07.04.1977

Lxd2 283 ved kulgården i Opole 07.04.1977

Lxd2 283 ved kulgården i Opole 07.04.1977

Lxd2 283 ved kulgården i Opole 07.04.1977

Lxd2 280 ved kulgården i Opole 07.0004.1977

Lityreringen på Lxd2 280 i Opole 07.04.1977
 

Lxd2 280 i Opole 07.04.1977

Byggepladen på Lxd2 280 i Opole 07.04.1977

Lxd2 280 trækker Lyd1 252 ud af remisen i Opole 07.04.1977
 

Lxd2 280 trækker Lyd1 252 ud af remisen i Opole 07.04.1977

LÆyd1 252 i Opole 074.04.1977

Lyd1 252 og Lxd2 280 i Opole 07.04.1977

Lyd1 252 og Lxd2 280 th Lxd2 283 i Opole 04.07.1977

Læsserampen i Opole 07.04.1977

Læsserampen i Opole 07.04.1977

Lxd2 280 for tog 2334 i Opole 07.04.1977
 

Lxd2 283 i Opole 07.04.1977
 

Afsporede vogne ved Wawolnyca 07.04.1977

Lxd2 280 med tog 2334 mellem Opole og Rosalin 07.04.1977

Lxd2 280 med tog 2334 mellem Opole og Rosalin 07.04.1977

Lxd2 280 med tog 2334 mellem Opole og Rosalin 07.04.1977
 

Lxd2 280 med tog 2334 mellem Opole og Rosalin 07.04.1977

Lxd2 280 med tog 2334 mellem Opole og Rosalin 07.04.1977

Lxd2 280 med tog 2334 mellem Opole og Rosalin 07.04.1977

Lxd2 280 med tog 2334 ankomkommer til  Rosalin fra Opole 07.04.1977
 

Lxd2 280 med tog 2334 ankomkommer til  Rosalin fra Opole 07.04.1977

Lxd2 280 med tog 2334 ankomkommer til  Rosalin fra Opole 07.04.1977

Lxd2 280 tog 2334 ankommet til Opole 07.04.1977

Lxd2 280 med tog 2334 ankomkommet til  Rosalin fra Opole 07.04.1977
 

Lxd2 280 tog 2334 ankommet til Rosalin  07.04.1977

Lxd2 280 tog 2334 ankommet til Rosalin  07.04.1977

Lxd2 280 tog 2334 ankommet til Rosalin  07.04.1977

Læsset tømmervogn i Rosalin 07.04.1977