Polen - Bonewio - Przystronie - Sompolno - Kujawische Schmalspurbahnen
750 mm polnische Schmalspurbahnen - 750 mm Polished narrow-gauge - 750 mm polske smalsporsbaner
Busrejse med Dansk Jernbane-Klub i maj 1974 til smalsporsbaner i det nordvestlige Polen.
                  
             PKP køreplan nr 302                           PKP køreplan nr 302
    (Wloclawek) - Bonewio - Sompolno   Sompolno - Boniewo - (Wloclawek)                PKP oversigtskort
             3. VI. 1973 til 25. V. 1974                   3. VI. 1973 til 25. V. 1974              1. VI 1969 til 30. V. 1970


Stationsskilt og køreplan i Boniewo 25.05.1974

Px48 1925 rangerer i Boniewo 25.05.1974

Px48 1925 tager vand ved siden af Px48 1725 i Boniewo 25.05.1974

Px48 1925 tager vand ved siden af Px48 1725 i Boniewo 25.05.1974

Vognomløbsskilte Wloclawek-Sompolno tog 7048 i Izbica Kujawska 25.05.1974
 

stationsskiltet i Izbica Kujawska 25.05.1974

Px48 1925 tog 7048 krydser med godstog
i Izbica Kujawska 25.05.1974

godstog med overførselsvogne i Izbica Kujawska 25.05.1974
 

Px48 1925 tog 7048 rangerer i Przystronie 25.05.1974

Px48 1925 rangerer i Przystronie 25.05.1974

Px48 1925 tog 7048 rangerer i Przystronie 25.05.1974
 

Px48 1925 tog 7048 rangerer i Przystronie 25.05.1974

Px48 1925 tog 7048 rangerer i Przystronie 25.05.1974

Px48 1925 tog 7048 rangerer i Przystronie 25.05.1974

Px48 1925 løber om i Przystronie 25.05.1974

Px48 1925 løber om i Przystronie 25.05.1974

Px48 1925 rangerer med tog 7048 i Przystronie 25.05.1974
 

Px48 1756 med godstog venter på indkørsel til Przystronie 25.05.1974
 

Px48 1756 med godstog venter på indkørsel til Przystronie 25.05.1974

Sporene mod Sompolno og Borniewo i Przystronie 25.05.1974
 

Px48 1925 rangerer med tog 7048 i Przystronie 25.05.1974
 

Px48 1925 rangerer med tog 7048 i Przystronie 25.05.1974

Px48 1756 med godstog kører ind til Przystronie medens Px48 1925 tog 7048 venter 25.05.1974
 

Px48 1756 med godstog kører ind til Przystronie medens Px48 1925 tog 7048 venter 25.05.1974

Px48 1756 og Px48 1925 i Przystronie 25.05.1974
 

Px48 1756 og Px48 1925 rangerer i Przystronie 25.05.1974
 

Markarbejde efter Przystronie 25.05.1974
 

Landskabet efter Przystronie 25.05.1974
 

Px48 1925 tog 7048 kort før Wierzbie 25.05.1974

tog 7048 holder i Wierzbie 25.05.1974

Landskabet efter Wierzbie 25.05.1974

Landskabet efter Wierzbie 25.05.1974

Stationsskiltet Sompolno 25.05.1974

Indgangspartiet til stationen i Sompolno 25.05.1974
 

Opslagskøreplanen i Sompolno 25.05.1974

Kulgården i Sompolno 25.05.1974

Tømmerpladsen i Sompolno 25.05.1974

Px48 1925 tager vand ved depotet i Sompolno 25.05.1974
 

Px48 1923 ved depotet i Sompolno 25.05.1974
 

Px48 1923 ved depotet i Sompolno 25.05.1974
 

Vogne ved remisen i Sompolno 25.05.1974
 

Vogne og Px48 1923 ved remisen i Sompolno 25.05.1974
 

Vogne ved remisen i Sompolno 25.05.1974

Sneplov i Sompolno 25.05.1974

Godsvogne i Sompolno 25.05.1974

Transportører og vogne i Sompolno 25.05.1974

Sporarealet i Sompolno 25.05.1974
 

Sporarealet i Sompolno 25.05.1974
 

Børn på læssevejen i Sompolno 25.05.1974

Stationsforpladsen i Sompolno 30.06.2006

Stationen i Sompolno 30.06.2006

Vandtårnet i Sompolno 30.06.2006

Vandtårn og remise i Sompolno 30.06.2006

Vandtårn og remise i Sompolno 30.06.2006

Sporarealet i
Sompolno 30.06.2006