Polen - Rundrejser - Polen 23. - 26. maj 1974    
Busrejse med Dansk Jernbane-Klub til smalsporsbaner i det nordvestlige Polen

PKP oversigtskort over det nordvestlige Polen
gyldig 3. VI 1973 - 25. V. 1974


Gryfice Wask
23. maj 1974

 

Trabki Wask - Insko 23. maj 1974

Wysoka Wask. - Bialosliwie Wask
24. maj 1974

 

Czajcze - Witoslaw Wask. 24.05.1974

Naklo Wask. - Morzewiec
24.05.1975

Nieszawa Wask. - Boniewo
25. maj 1974

 

Boniewo - Przystronie - Sompolno
25. maj 1974

 

Sompolno
25. maj 1974

Normalsporsstationen i Znin 26.05.1974

Smalsporsstationen
i Znin 26.05.1974
   

Sporvogne i Bydgoszcz og Szczecin i maj 1974