Polen - Diesellokomotiver - Litra SU 46


SU46-033 i Slawa 30.06.2006

SU46-033 og SA108-003 i Slawa 30.06.2006
 

SU46-033 i Lubon 14.09.2007