Polen - Damplokomotiver - Ty2 1202 ex DR BR 52


Ty 2-1202 i Choszczno 30.06.1975

Ty2 1202 i Malbork 17.04.1976