Indonesien - Java 2008 - sukkermøller - Kanigoro - 700 mm smalspor
P.G. 22 Kanigoro blev besøgt den 6. og 7. august 2008

Nr. Type Fabrik Bygge nr. År
6 Dt O&K 9447 1921
11 Dt O&K 10373 1922
    Diesel    
D 2 B Christoph
Schöttler
D 3 B Horuriku 510105 1982

 


Administrationsbygningen på SG Kanigoro

De indonesiske flag

Kontor i administrationsbygningen

Lok 6 i morgenlys med læssede vogne i baggrunden diesel 3

Lok 6 med læssede vogne i morgenlyset

Diesel 3

Lok 6 med læssede vogne i morgenlyset

Lok 11 i morgenlyset foran remisen på Kanigoro

Morgenoprydning

Oprydning og afbrænding på opstillingssporene
 

Et læs sukkerrør løftes hen til transportbåndet
 

Transportbåndets begyndelse

Maskiner på møllen

Beholdere til sukkermassen

Maskiner på møllen

Byggeplade til dampmaskine

Dampmaskine på møllen

Dampmaskine på møllen

Læssekranen på møllen
 

Geder krydser opstillingssporene

Diesel 3 med et læs med fyldte sukkersække

Diesel 3 med et læs med fyldte sukkersække

Vognene med sukkersække tømmes og bæres ind på lageret

Vognene med sukkersække tømmes og bæres ind på lageret

Vognene med sukkersække tømmes og bæres ind på lageret
 

Vognene med sukkersække tømmes og bæres ind på lageret
 

Vognene med sukkersække tømmes og bæres ind på lageret

Lok 6 skubber vogne med sukkersække hen til lageret.

Sukkersække bæres ind på lageret

Forsegling af lageret med sukkersække

Lastbil med sukkerrør

Lastbiler tømmes for deres sukkerrør ved læssekranen

Lastbiler tømmes for deres sukkerrør ved læssekranen

Trasnsportbåndets start set fra vejen

Lok 6 venter ved møllen
 

Lok 6 afgår fra læssekranen

Lok 6 med et læs kører hen til transportbåndet

 Lok 6 med et læs kører hen til transportbåndet

Lok 6 med et læs kører hen til transportbåndet

Lok 6 med et læs kører hen til transportbånde
 

Lok 6 med et læs kører hen til transportbåndet

Hytten ved opstillingssporene

Oprydning på opstillingssporene
 

Henstillet lok foran remisen

Lok 5 henstillet i remisen på Kanigoro

ukendt lok nr. henstillet i remisen på Kanigoro

Lok 5 henstillet i remisen på Kanigoro

Lok 26, lok 9 og lok 7 henstillet i remisen på Kanigoro

Byggepladen til D 2 i remisen på Kanigoro
 

Diesel 3 med et læs med fyldte sukkersække

Diesel 3 med et læs med fyldte sukkersække

Diesel 3 med et læs med fyldte sukkersække

Hjælpehold på vej for at hjælpe med afsporingen

Seriøs afsporing

Drikkevarer på vej til det arbejdende folk

Receptionen på hotel Merdeka i Madiun

Poolen på hotel Merdeka i Madiun

Poolen på hotel Merdeka i Madiun