Indonesien - Java 2008 - sukkermøller - Jernbanemuseet i Ambarawa
Museet blev besøgt 2. august 2008. En gruppe gamle klassekammerater fra 1971 inviterede os til at køre
med deres bestilte særtog op til Bedono banens endestationen.
Beklager jeg kender ikke nærmere til de indonesiske lokomotiv typer, læs evt. nærmere på museets hjemmeside:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ambarawa_Railway_Museum#Collection


Lokalbussen fra Hotel Rawa Pening til Ambarawa
 

Denkmal lok viser vej til jernbanemuseet i Ambawara

Remisen på jernbanemuseet med B 2502 og B 2503

E 1060 i remisen på jernbanemuseet

Gangtøjet på B 2502 foran remisen

B 2502 fyldes op med brænde

Stationshallen på jernbanemuseet
 

C 2821 ved stationshallen

C 5101

B 5210

C 5101 og C 2821
 

Stationsforhallen med billetluger
 

B 2502 med særtog til de indonesiske klassekamerater

B 2502 med særtog holder ved perron i Ambarawa.
 

Klassekameraterne samlet i udflugtsvognen

Rismarkerne langs banen
 

Lokomotivføreren på
B 2502

Kokospalmer langsbanen

Interesserede landsbybørn ved mellemstationen Jambu
 

B 2502 efter omløb på mellemstationen Jambu

Strækningen opad mod endestationen Bedono
 

B 2502 standset for at samle før den stejleste stigning
 

Den medbragte frokost indtages i udflugtsvognen

Indkørslen til endestationen Bedono

B 2502 tager vand i Bedono

Klassekameraterne samlet foran deres særtog i Bedono
 

Ung fyr fra landsbyen på sin selvbyggede draisine medad stigningen

Særtoget med B 2502 ankommet til Jernbanemuseet i Ambarawa
 

B 2502 med udflugtsvognene ved drejeskiven i Ambarawa

Gangtøjet på E 1060 i remisen på jernbanemuseet

Jernbanemuseet i Ambarawa set fra vejen

hovedgaden i Ambarawa ved vejen op til jernbanemuseet