Indonesien - Java 2008 - sukkermøller - Pangka - 600 mm smalspor
P.G. 9 Pangka blev besøgt den 28. og 29. juli 2008

Nr. Type Fabrik Bygge nr. År
1 C1't Jung 2294 1915
2 C1't Jung 2388 1916
3 C1't Jung 3090 1920
7 Ct Coillet 1573 1910
9 Dt O&K 7875 1914
10 Dt O&K 12375 1932
    Diesel    
11 B Schöma 1189 1950
13 B Moes    
         

Hovedindgangen til sukkermøllen P.G. 9 Pangka

Indgangen til Pangka fra yarden

Lastbiler med sukkerrør ankommer til Pangka

Lastbiler tømmes for sukkerrør ved kranen på Pangka

Lastbiler tømmes for sukkerrør ved kranen på Pangka
 

Tomme vogne skubbes ind under kranen på Pangka

Lok 3 og lok 1 venter på yarden

Afslapning i skygge af
lok 1 på yarden

Lok 3 og lok 1 samt diesel 13 venter på yarden
 

Yarden på Pangka med lok 3 ved læssekranen

EDn labndsbybeboer samler tabte sukkerrør

Lok 3 afgår med et læs fra yarden på Pangka

Skolebørn venter ved vejoverskæringen på at lok 3 passerer vejen.
 

Lok 1 trækker et læs fra yarden ind på møllen

Bagasse fra sukkerproduktionen

Lok 1 kører med et læs langs bygningerne på Pangka
 

Vor spiserestaurant ved Pangka

Vores ris luftes

Mit glas kokosmælk hældes op
 

Vor spiserestaurant med ildsted og opvasken i baggrunden

Lok 3 og lok 1 samt diesel 10 ved remisen på Pangka

Lok 9 - 10 og 3 serviseres ved remisen

Bagasse fyldes på lok 1 i remisen på Pangka

Bagasse fyldes på lok 3  foran remisen på Pangka

Dieslerne Moes 13, Schöma 11 og 10 ved remisen på Pangka
 

Arnold Jung byggeplade til lok 1 ved remisen på Pangka

Lok 1 har fået fyldt vandtanken ved remisen på Pangka
 
Lok 3 og 1 samt diesel 10 foran remisen på Pangka

Lok 3 arbejder ved læssekranen
 

Schöma diesel 11 med en stamme sukkerrør krydser vejen ved indgangen til Pangka
 

Tabte sukkerrør opsamles på en trækvogn

Lok 3 kører med et læs langs bygningerne på Pangka

Lok 3 ankommet til kontrolposten med sit læs medens lok 1 returnerer til yarden

Lok 3 har passeret kontrolhuset

Lok 3 venter ved udfletningen medens diesel 11 skubber sine vogne ind på opstillingssporene
 

Skolebørn ser ind på lok 3 og udfletningen

Lok 3 skubber vognene ind på opstillings-sporene lok 1 venter

Lok 3 skubber vognene ind på opstillings-sporene lok 1 venter
 

Lok 1 ved udfletningen

Opstillingssporene indtil møllen på Pangka

Opstillingssporene på Pangka med møllen i baggrunden
 

Lok 10 på opstillingssporene
indtil møllen

Møllen med opstillingssporene

Transportbåndet indtil møllen på Pangka

Transportbåndet indtil møllen på Pangka

Dampmaskinerne som trækker transportbåndet

Dampmaskinerne som trækker transportbåndet

Dampmaskinerne som trækker transportbåndet
 

Transportbåndet indtil møllen

Maskinhallen på Pangka med dampmaskiner

Produktionshallen på Pangka med dampmaskiner

Bargassen ved møllen

Lok 9 serviseres ved remisen på Pangka

Lok 2 og lok 7 i remisen på Pangka

Lok 2 i remisen på Panka

 


Eftermiddagstravlhed ved læssekranen

diesel 11 venter på yarden

Lok 3 i eftermiddagslys på yarden

Lok 3 i eftermiddagslys på yarden

Lok 3 og diesel 11 i eftermiddagslys på yarden

Lok 1 og diesel 13 ved vejoverskæringen indtil møllen

Lok 1 har passeret vejen medens landsbybeboerne ser til

Landsbybeboerne venter ved vejoverskræringen