Danmark - Stationer og Jernbanestrækninger
Plan 85 Fredericia - Esbjerg - Skjern - Ringkøbing - Struer

    
      Danmarks Rejseforbindelser 
      22. maj til 24. september 1966


Holstebro station 11.03.1971

Stationsskiltet på Holstebro station 11.03.1971
 

Holstebro station med posten og armsignaler 11.03.1971

DR Inter Frigo Ibbes Tmos 083 8984-9 i Holstebro 11.03.1971

Litrering DR Inter Frigo Ibbes Tmos 083 8984-9 i Holstebro 11.03.1971

FS Inter Frigo Ibbces 083 3 122-2 i Holstebro 11.03.1971