Danmark - Stationer og Jernbanestrækninger
Plan 54_Nord_ Randers - Aalborg
    
Danmarks Rejseforbindelser - Gyldig 29. september 1968 - 31. maj 1969


My 1144 tog E 95 ankommer til Aalborg 29.03.1969
 

Maskindepotet i Aalborg 30.03.1969

Klimasneplov nr. 99 i Aalborg 30.03.1969

Postvogn Dk 5914 i Aalborg 30.03.1969

Hjælpevogn nr. 10 i Aalborg 30.03.1969

Reklame for Aalborg Stifttidende i Aalborg 30.03.1969
 

Vandkran í baggrunden Klimasneplov nr. 99 og Hjælpeveiogn nr. 10 i Aalborg 30.03.1969
 

Maskindepotet i Aalborg 30.03.1969

Kommandopost med vandkran og armsignal i Aalborg 30.03.1969
 

MY 1143 ankommer fra nord til Aalborg 30.03.1969

F 677 hensat i Aalborg 30.03.1969
 

Svenskbygget E 966 hensat i Aalborg 30.03.1969

Fronten på svenskbygget E 966 hensat i Aalborg 30.03.1969
 

Bygtgepladen på Svenskbygget E 966 hensat i Aalborg 30.03.1969

Litrering på Svenskbygget E 966 hensat i Aalborg 30.03.1969

Aalborg station set fra maskindepotet 30.03.1969
 

Klimasneplov nr. 99 i Aalborg 30.03.1969
 

Klimasneplov nr. 99 i Aalborg 30.03.1969

Bygningen for DSB godsbefordring i Aalborg 30.03.1969

MA 465 tog L 15 Limfjorden ankommer til Aalborg 30.03.1969

MA 465 tog L 15 Limfjorden ankommer til Aalborg 30.03.1969
 

Bs 486 tog L 15 Limfjorden ankommet til Aalborg 30.03.1969

AHJ Sm 6 og AHJ Sb 18 tog P 344 i Svendstrup J 30.03.1969

Sporene mod Aalborg i Svendstrup J 30.03.1969

Lokoføreren i tog P 347 ringer efter signal for indkørsel til Aalborg 30.03.1969