Grønland - Ivigtut - kryolit
Udskibningshavn for kryolit til Danmark
Alle billeder optaget i juli 1980

 


Vejen fra Flådestation Grønnedal til Ivigtut

Det lukkede kryolit brud i Ivigtut

Vejerboden i Ivigtut

Schöma traktor i baggrunden M/S Svendborg ved kajen i Ivigtut

Tipvognene med kryolit gøres klar til at blive tømt i lasten på M/S Svendborg

Bemærk fundamentet til den mobile lastekran.
Bjerget i baggrunden er Kungnat 1418 m. Grønlands 3. højeste bjerg

Schöma traktor med fyldte vogne klar til at køre til kajen i Ivigtut

Tipvognstog fyldes med kryolit fra oplagspladsen

Parkeret Schöma traktor med bygninger fra kryolit brudet i baggrunden

Dagen efter M/S Svendborg ligger stadig ved kajen i Ivigtut

Fuld aktivitet med påfyldning af kryoliten i M/S Svendborg's lastrum

Fuld aktivitet med påfyldning af kryoliten i M/S Svendborg's lastrum
 

Fuld aktivitet med påfyldning af kryoliten i M/S Svendborg's lastrum

Førerrummet på en af de 2 Schöma traktorer i Ivigtut

M/S Svendborg og den store lastekran i Ivigtut

Oversigtsbillede fra lagerbunken med kryolit

Gravkoen der bruges til påfyldning af tipvognene
 

Nu er det M/S Germa Lionel, Oslo som skal lastes med kryolit

Oversigtsbillede i modlys af M/S Germa Lionel og Kungnat

M/S Germa Lionel lastes med kryolit bemærk den mobile vogn med førerrum på kranen.

Schöma traktor for enden af sporet på kajen i Ivigtut
 

De to tipvognstog under den store lastekran

M/S Germa Lionel, Oslo set bagfra med den store lastekran i Ivigtut

Kryolitbrudet i Ivigtut nu fyldtmed vand

Kryolitbrudet i Ivigtut nu fyldtmed vand

Kryolitbrudet i Ivigtut nu fyldtmed vand

Oversigtsbillede gravkoen er ved at fylde et tipvognstog
 

Advarselsskilt i udkanten af Ivigtut

Vejen fra Ivigtut til Flådestation Grønnedal