DSB - Togsæt - MA lyntog - MA 469


MA 469 tog L 15 Limfjorden under udkørsel fra København H sommer 1967

MA 469 som L 69 Nordjyden på Kh
09-05-1970
 

MA 469 tog L 15 Limfjorden under gennemkørsel i Langeskov 25.09.1970
 

MA 469 L 40 Nordjyden ankommer til Århus H
20-09-1970

Tog 948 og MA 469 L 491 Kongeaaen i Rødekro 06.12.1970

Lyntog MA 469 ved det nuværende Trekroner 10.06.1972

MA 469 tog L 40 Nordjyden gennemkørsel tili Borup 22.12.1973