DSB - Diesellokomotiver - Traktor 57


DSB traktor 57 på
 Gb 20.03.1973
 

Traktor 57 på Centralværkstedet 200373

Traktor 57 på Centralværkstedet 200373

Litrering på traktor 57  på Centralværkstedet 200373

Pedershåb byggeplade på traktor 57  på Centralværkstedet 200373