DSB - Diesellokomotiver - Litra MZ 1433


MZ 1433 med kystbanetog på Mølleåbroen i maj 1973

MZ 1433 med regionaltog passerer S-tog linie C på Dybbølsbroen 15.12.1973