DSB - Diesellokomotiver - Litra MZ 1427


MZ 1427 København gb november 1972

MZ 1427 ved Driftsdepot Århus 16.03.1982
 

MZ 1429, MZ 1427 og MZ 1428 foran remisen på Godsbanegården 250273

MZ 1429, MZ 1427 og MZ 1428 foran remisen på Godsbanegården 250273

Fronten på MZ 1427 på Godsbanegården 250273

MZ 1427 på Godsbanegården 17.03.1973

MZ 1427 på maskinbakken til  Godsbanegården 17.03.1973

MZ 1427 på Godsbanegården 17.05.1973

 


MZ 1427 på Gb 15.12.1973

MZ 1427 på Gb 15.12.1973