DSB - Diesellokomotiver - MY 1107


MY 1107 i remisen i Fredericia 21.07.1973
 

MY 1107 i remisen i Fredericia 21.07.1973