DSB - Diesellokomotiver - Litra ML 6


ML 6 i Korsør 12.10.1969

Byggeplade og nr. ML 6 Korsør 12.10.1969

ML 6 i remisen på Gb 18.02.1973

ML 6 på Gb 20.03.1973

ML 6 på Gb 20.03.1973

Traktor ML 6 på Centralværkstedet 200373

Traktor ML 6 på Centralværkstedet 200373

Traktor ML 6 på Centralværkstedet 200373
 

Del af front på traktor ML 6 på Centralværkstedet 200373

Gangtøj på traktor ML 6 på Centralværkstedet 200373

Gangtøj på traktor ML 6 på Centralværkstedet 200373