DSB - Diesellokomotiver - Litra MH 399


MH 399 rangerer i Struer 18.06.1972

MH 399 på drejeskiven i Struer 18.06.1972

MH 399 på drejeskiven i Struer 18.06.1972