DSB - Diesellokomotiver - Litra MH 355


MH 355 rangerer godsvogne fra M/F Malmöhus 100573