DSB - Diesellokomotiver - Litra MH 351


MH 351 med godstog passerer Fuglebakken 28.03.1971