DSB - Diesellokomotiver - Litra MH 348


MH 348 med 3 B-vogne på havnen i Fredericia
05-08-1970

MH 348 med 3 B-vogne på havnen i Fredericia
05-08-1970