DSB - Diesellokomotiver - Litra MH 403


MH 403 i Korsør 25.03.1973
 

MH 403 rangerer godsvogne fra mf Fyn, mf Prinsesse Bennedikte t.v.  i Korsør 25.03.1973