DSB - Diesellokomotiver - Litra MO 1831


MO 1831 i remisen i driftdepot Fredericia
05-08-1970