DSB - Damplokomotiver - Litra E 980
 


E 980 holder mod nord på Fredericia maskindepot
17-11-1968

E 980 holder mod nord på Fredericia maskindepot
17-11-1968

E 980 i Odense
05-08-1970

E 980 ved depotet i Odense Her fotogra-feret 20.09.1970.
 Det er 5 år før Dan-marks Jernbanemuseum blev åbnet.
 

E 980 ved kulgården i Odense 25.09.1970

E 980 ved depotet i Odense 25.09.1970

E 980 ved kulgården i Odense 25.09.1970